Cuentanos tu Historia - Lịch sử ra đời khăn rằn cambodia http://catolicosunidos.com/story.php?title=l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-ra-di-khan-r%E1%BA%B1n-cambodia Không chỉ đa dạng về màu sắc, tuyệt hảo về chất liệu, khăn rằn Campuchia còn sở hữu những công dụng cực kỳ hữu ích mà ít có dòng khăn nào sánh được. Khăn thường dùng để chống lạnh, nhưng khăn rằn lại được sinh ra vốn là để che nắng, cái nắng chói chang ở Campuchia. Wed, 06 Dec 2017 19:59:15 MST en